...individuální přístup

Publikační činnost MUDr. Kuliha Martin

Článek

Autor:

 • Kuliha M., Roubec M., Školoudík D.Sono-lýza v léčbě ischemické cévní mozkové příhodyNeurologia,2011 SK
 • Kuliha M, Roubec M, Fadrná T, Šaňák D, Herzig R, Jonszta T, Czerný D, Krajča J, Procházka V, Školoudík D. Endovascular sono-lysis using EKOS system in acute stroke patients with a main cerebral artery occlusion – a pilot study. Perspectives in Medicine 2012 1,65-72
 • Kuliha M, Roubec M, Školoudík D. Sonotrombolýza –mechanismus účinku a její využití v léčbě ischemické cévní mozkové příhody. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(1): 23-29   Risk Reduction of Brain Infarction during Carotid Endarterectomy or Stenting UsingSonolysis – Prospective Randomized Study Pilot Data
 • Martin Kuliha, David Školoudík, Martin Roubec, Roman Herzig,Václav Procházka , Tomáš Jonszta, Jan Krajča, Dan Czerný, TomášHrbáč, David Otáhal, Kateřina Langová American Institute of Physics. AIP Conf. Proc. 1503, 239 (2012); doi: 10.1063/1.4769951,
 • Kuliha M, Roubec M, Jonszta T, Krajca J, Czerny D, Krajina A, Langová K,Herzig R, Procházka V, Skoloudík D. Safety and Efficacy of Endovascular Sonolysis   Using the EkoSonic Endovascular System in Patients with Acute Stroke. AJNR Am J Neuroradiol. 2013 Jul;34(7):1401-6.
 • Martin Kuliha, David Školoudík, Martin Roubec, Eva Hurtíková, Andrea Goldírová, Tomáš Jonszta, Roman Herzig. Možnosti  endovaskulární léčby ischemické cévní mozkové příhody, Neurológia 2013; 8 (1): 17-22
 • Kuliha M, Roubec M, Procházka V, Jonszta T, Hrbáč T, Havelka J, Goldírová A,Langová K, Herzig R, Skoloudík D. Randomized clinical trial comparing neurological outcomes after carotid endarterectomy or stenting. Br J Surg. 2014

Spoluautor:

 • Roubec M, Kuliha M, Jonszta T, Procházka V, Fadrná T, Filip M, Kanovsky P,Langová K, Herzig R, Skoloudík D. Detection of intracranial arterial stenoses using transcranial color-coded duplex sonography, CT angiography and digital subtraction angiography.J Ultrasound Med 2011;30:1069 – 1075
 • Petr Bardon, Martin Kuliha, Roman Herzig, Petr Kanovsky, David Skoloudik Safety and efficacy of sonothrombolysis using bilateral TCD monitoring by diagnostic 2 MHz probes - a pilot study.  Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012; 156:
 • Petr Bardon, Martin Kuliha, Roman Herzig, Daniel Sanák, Katerina Langová, Petr Kanovsky, David Skoloudík  Changes in Middle Cerebral Artery Blood Flow Velocity During Sonolysis Using a Diagnostic Transcranial Probe With a 2-MHz Doppler Frequency in Healthy Volunteers. Journal of ultrasound in medicine: official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine 11/2012; 31(11):1789-94.
 • Školoudík D., Kuliha M., Roubec M. ,Havelka J.,Formagnana F.,Forzoni L.,Herzig R. Lze detekovat intrakraniální venózní reflux z transkondylárního přístupu? Výsledky studie s Fusion Imaging. Česk Slov Neurol N 2012, 75/108(5): 611-616
 • Šaňák D, Kuliha M, Herzig R, Roubec M, Školoudík D, Zapletalová J, Köcher M, Král M, Veverka T, Čecháková E, Bártková A, Procházka V, Kaňovský P. Prior use of antiplatelet therapy can be associated with a higher chance for early recanalization of the occluded middle cerebral artery in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis. Eur Neurol. 2012;67(1):52-6.
 • Školoudík D., Kuliha M, Jonszta T. , Herzig R. Endovaskulární léčba ischemické cévní mozkové příhody. Česk Slov Neurol N 2012, 75/108(6): 669-682
 • Roubec M, Kuliha M, Procházka V, Krajca J, Czerny D, Jonszta T, Krajina A,Sanák D, Langová K, Herzig R, Skoloudík D. A controlled trial of revascularization in acute stroke. Radiology. 2013 Mar;266(3):871-8.
 • R. Mikulík, M. Reif, M. Bar, D. Goldemund, J. Brichta, D. Školoudík,M. Kuliha, M. Roubec. Bezpečnost a účinnost novbého schématu dávkování trombolýzy- pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(1): 76-80
 • T. Jonszta, D. Czerný, J. Krajča, M. Kuliha, M. Roubec, D. Školoudík, V. Procházka. Intervenční léčba ischemické cévní mozkové příhody systémem EkoSonic SVTM,  Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(2): 322-328
 • Z. Kalita, P. Brabec, J. Švacara, S. Voháňka, R. Jura, R. Mikulík, M. Kuliha, J. Neumann, J. Rajner, M.Král, J. Polívka, D. Václavík, R. Taláb, J. Latta, O. Škoda, M. Barteys. Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou- analýza dat z registru IKTA. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 343-349
 • David Školoudík, Roman Herzig, Martin Kuliha,. Systémová trombolýza u ischemického iktu- indikace a kontraindikace léčby., Neurológia 2013; 8 (1): 09-12
 • Dornák T, Herzig R, Skoloudík D, Sanák D, Kuliha M, Roubec M, Köcher M,Procházka V, Král M, Veverka T, Hluštík P, Zapletalová J, Herman M. Outcome predictors in acute basilar artery occlusion. Can J Neurol Sci. 2014
 •  

  Bardon P, Kuliha M, Herzig R, Kanovsky P, Skoloudik D. Safety and efficacy of

   sonothrombolysis using bilateral TCD monitoring by diagnostic 2 MHz probes - a   pilot study. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014  
 • Skoloudik D, Kuliha M, Roubec M, Havelka J, Langova K, Herzig R. Comparison of brain vessel imaging from transtemporal and transcondylar approaches using contrast-enhanced transcranial color-coded duplex sonography and Virtual Navigator. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014

Kapitoly v monografiích

Autor:

 • Kuliha M, Roubec M, Fadrná T, Šaňák D, Herzig R, Jonszta T, Czerný D, Krajča J, Procházka V, Školoudík D. Endovascular sono-lysis using EKOS system in acute stroke patients with a main cerebral artery occlusion – a pilot study. In: Bartels E. Perspectives in Medicine - New Trends in Neurosonology and Cerebral Hemodynamics - an Update. Elsevier 2012
 • Kuliha M,Šaňák D, Školoudík D,Tomek ACévní mozková příhoda, první kontakt s pacientem, neurosonologie v : Tomek A., Neurointenzivní péče, praktická příručka.Edice postgraduální medicíny,Mladá Fronta 2012

Spoluautor:

 • Jonszta T, Kuliha M, Roubec M, Herzig R, Procházka V, Školoudík D. Endovascular treatment of  acute ischemic stroke. In: New Developments in Angiography Research. In: Nova publiher 2012