...individuální přístup

Profesní životopis - MUDr. Kuliha Martin

Dosažené vzdělání

 • 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor všeobecné lékařství (1996 - 2003)
 • Evropská atestace, specializace neurologie (2008)
 • od 2014  Doktorské studium 1.LF Univerzity Karlovy, Praha, neurovědy

Kurzy

 • Odborná stáž intenzivní medicíny v neurologii (Nemocnice na Homolce, 5/2007)
 • Kurz neurosonologie  (FN Ostrava, 10/2007)
 • ESO Stroke summer school 2012 (European Stroke Organization) (Debrecen, Hungary, 2012)
 • 5th Summer school of neurosonology and stroke management  (Zadar, Croatia, 2013)
 • Musculoskeletal ultrasound course (New York, USA, 4/2013)
 • Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam (Medsport, Hradec Králové pod záštitou České podiatrické společnosti, 5/2013)
 • Zhotovování termoplastických vložek firmy Schein (Německo) (Medsport, Hradec Králové pod záštitou České podiatrické společnosti, 5/2013)
 • Využití termoplastickýchvložek Vasyli Medical (Austráluie) v praxi lékaře, fyzioterapeuta a pedikéra (MEDSport, Hradec Králové, 9/2013) MUDr. Havrda
 • Transcranial Duplex sonography Course, Berlin, Germany, 4/2014
 • Základní kurz akupunktury- Kredit I. stupně, 21.3-15.6.2014 NCO NZO Brno

Pracovní zkušenosti

 • 8/2003 - 12/2009, SZZ Krnov p.o., lékař, neurologické oddělení a neurologické JIP
 • 1/2010 – dosud, FN Ostrava, Staniční lékař Iktové  jednotky Komplexního cerebrovaskulárního centra,   Koordinátor Komplexního cerebrovaskulárního centra Moravskoslezského kraje
 • Spolupráce na grantech: IKTA , SOTADAS,IGA MZ ČR NT/11386-5/2010, IGA MZ ČR NT/13498-4/2012
 • Hlavní řešitel vnitřního grantu FN Ostrava- Korelace mezi laboratorními markery a vznikem nových ischemických lézi u pacientů podstupujících karotickou angioplastiku a stenting a grantu -Korelace detekce pravo-levých zkratů v diagnostice kardioembolické etiologie u pacientů po cévní mozkové příhodě- pilotní studie
 • Spoluřešitel studie Axis2, IMPACT 24, LIFE, Allergan, SOKRATES
 • Hlavní řešitel studie CLOTBUST-ER
 • Publikační činnost
 • Aktivní účast na konferencích

Členství v profesních organizacích

 • 2003 –dosud   Česká lékařská komora
 • 2006 -dosud    Česká lékařská společnost J.E.Purkyně , neurologická společnost
 • 2011- dosud   European stroke organisation
 • 2013- dosud   Česká podiatrická společnost 
 • 2014- dosud   Česká lékařská akupunkturistická společenost ČLS JEP

Aktivní účast na konferencích

Aktivní účast na domácích a zahraničních kongresech.

 • Neurovaskulární workshop, 9/2008, Třešť
 • XXV. zjazd slovenských a českých mladých neurológov,Martin 3/2010
 • Neurovaskulární kongres,38. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium,2010, Olomouc
 • 24. Český a slovenský neurologický sjezd,11/2010, Hradec Králové
 • Neurovaskulárný kongres 6/2011,Grand Hotel  Permon, Vysoké Tatry, Slovensko
 • VII.Olomoucký workshop cévní neurologie 11. Neurosonologické dny  6/2011 , Olomouc,CR
 • 25. Český a Slovenský neurologický sjezd 11/2011 ,Brno ,CR
 • 20th European Stroke Conference, Hamburg, SRN, 24.-27.5.2011
 • 15Th Congress of the European federation of neurological societies-EFNS 2011-   Budapest, Maďarsko
 • 40. Česko-Slovenský cerebrovaskulární kongres 2012, Špindlerův Mlýn , ČR
 • VIII th Olomouc international workshop of vascular neurology,2012, ČR
 • 22nd Meeting of European Neurological Society,2012, Praha, ČR
 • 12th International Symposium on Therapeutic Ultrasound, Heidelberg, 2012, Germany
 • 26. Slovenský a Český neurologický zjazd, 59. Slovenský a Český zjazd klinickej neurofyziológie,2012, Martin, Slovensko
 • 16. Kongres o ateroskleróze,12/2012, Špindlerův mlýn
 • XXI. European Stroke Conference, Lisboa,2012,  Portugal
 • ESO Stroke summer school 2012 (European Stroke Organization), Debrecen, Maďarsko
 • American Institut of Ultrasound in Medicine convention 2013, New York, USA
 • XII. Neurosonologický den 18.6.2013, Praha
 • 5th Summer school of neurosonology and stroke management  /Zadar, Croatia/ 2013
 • Neurovaskulární kongres Mikulov, 9/2014
 • Angiologické sympozium Mikulov, 6/2014
 • ESC-European stroke conference, Nice,France 5/2014
 • Transcranial Duplexsonography Course, Berlin, Germany, 4/2014
 • Základní kurz akupunktury-Kredit 1.supně, 3-6/2014
 • 28. Český a Slovenský neurologický sjezd, Ostrava, 11/2014

 

Publikační činnost MUDr. Kuliha Martin

Článek

Autor:

 • Kuliha M., Roubec M., Školoudík D.Sono-lýza v léčbě ischemické cévní mozkové příhodyNeurologia,2011 SK
 • Kuliha M, Roubec M, Fadrná T, Šaňák D, Herzig R, Jonszta T, Czerný D, Krajča J, Procházka V, Školoudík D. Endovascular sono-lysis using EKOS system in acute stroke patients with a main cerebral artery occlusion – a pilot study. Perspectives in Medicine 2012 1,65-72
 • Kuliha M, Roubec M, Školoudík D. Sonotrombolýza –mechanismus účinku a její využití v léčbě ischemické cévní mozkové příhody. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(1): 23-29   Risk Reduction of Brain Infarction during Carotid Endarterectomy or Stenting UsingSonolysis – Prospective Randomized Study Pilot Data
 • Martin Kuliha, David Školoudík, Martin Roubec, Roman Herzig,Václav Procházka , Tomáš Jonszta, Jan Krajča, Dan Czerný, TomášHrbáč, David Otáhal, Kateřina Langová American Institute of Physics. AIP Conf. Proc. 1503, 239 (2012); doi: 10.1063/1.4769951,
 • Kuliha M, Roubec M, Jonszta T, Krajca J, Czerny D, Krajina A, Langová K,Herzig R, Procházka V, Skoloudík D. Safety and Efficacy of Endovascular Sonolysis   Using the EkoSonic Endovascular System in Patients with Acute Stroke. AJNR Am J Neuroradiol. 2013 Jul;34(7):1401-6.
 • Martin Kuliha, David Školoudík, Martin Roubec, Eva Hurtíková, Andrea Goldírová, Tomáš Jonszta, Roman Herzig. Možnosti  endovaskulární léčby ischemické cévní mozkové příhody, Neurológia 2013; 8 (1): 17-22
 • Kuliha M, Roubec M, Procházka V, Jonszta T, Hrbáč T, Havelka J, Goldírová A,Langová K, Herzig R, Skoloudík D. Randomized clinical trial comparing neurological outcomes after carotid endarterectomy or stenting. Br J Surg. 2014

Spoluautor:

 • Roubec M, Kuliha M, Jonszta T, Procházka V, Fadrná T, Filip M, Kanovsky P,Langová K, Herzig R, Skoloudík D. Detection of intracranial arterial stenoses using transcranial color-coded duplex sonography, CT angiography and digital subtraction angiography.J Ultrasound Med 2011;30:1069 – 1075
 • Petr Bardon, Martin Kuliha, Roman Herzig, Petr Kanovsky, David Skoloudik Safety and efficacy of sonothrombolysis using bilateral TCD monitoring by diagnostic 2 MHz probes - a pilot study.  Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012; 156:
 • Petr Bardon, Martin Kuliha, Roman Herzig, Daniel Sanák, Katerina Langová, Petr Kanovsky, David Skoloudík  Changes in Middle Cerebral Artery Blood Flow Velocity During Sonolysis Using a Diagnostic Transcranial Probe With a 2-MHz Doppler Frequency in Healthy Volunteers. Journal of ultrasound in medicine: official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine 11/2012; 31(11):1789-94.
 • Školoudík D., Kuliha M., Roubec M. ,Havelka J.,Formagnana F.,Forzoni L.,Herzig R. Lze detekovat intrakraniální venózní reflux z transkondylárního přístupu? Výsledky studie s Fusion Imaging. Česk Slov Neurol N 2012, 75/108(5): 611-616
 • Šaňák D, Kuliha M, Herzig R, Roubec M, Školoudík D, Zapletalová J, Köcher M, Král M, Veverka T, Čecháková E, Bártková A, Procházka V, Kaňovský P. Prior use of antiplatelet therapy can be associated with a higher chance for early recanalization of the occluded middle cerebral artery in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis. Eur Neurol. 2012;67(1):52-6.
 • Školoudík D., Kuliha M, Jonszta T. , Herzig R. Endovaskulární léčba ischemické cévní mozkové příhody. Česk Slov Neurol N 2012, 75/108(6): 669-682
 • Roubec M, Kuliha M, Procházka V, Krajca J, Czerny D, Jonszta T, Krajina A,Sanák D, Langová K, Herzig R, Skoloudík D. A controlled trial of revascularization in acute stroke. Radiology. 2013 Mar;266(3):871-8.
 • R. Mikulík, M. Reif, M. Bar, D. Goldemund, J. Brichta, D. Školoudík,M. Kuliha, M. Roubec. Bezpečnost a účinnost novbého schématu dávkování trombolýzy- pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(1): 76-80
 • T. Jonszta, D. Czerný, J. Krajča, M. Kuliha, M. Roubec, D. Školoudík, V. Procházka. Intervenční léčba ischemické cévní mozkové příhody systémem EkoSonic SVTM,  Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(2): 322-328
 • Z. Kalita, P. Brabec, J. Švacara, S. Voháňka, R. Jura, R. Mikulík, M. Kuliha, J. Neumann, J. Rajner, M.Král, J. Polívka, D. Václavík, R. Taláb, J. Latta, O. Škoda, M. Barteys. Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou- analýza dat z registru IKTA. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(3): 343-349
 • David Školoudík, Roman Herzig, Martin Kuliha,. Systémová trombolýza u ischemického iktu- indikace a kontraindikace léčby., Neurológia 2013; 8 (1): 09-12
 • Dornák T, Herzig R, Skoloudík D, Sanák D, Kuliha M, Roubec M, Köcher M,Procházka V, Král M, Veverka T, Hluštík P, Zapletalová J, Herman M. Outcome predictors in acute basilar artery occlusion. Can J Neurol Sci. 2014
 •  

  Bardon P, Kuliha M, Herzig R, Kanovsky P, Skoloudik D. Safety and efficacy of

   sonothrombolysis using bilateral TCD monitoring by diagnostic 2 MHz probes - a   pilot study. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014  
 • Skoloudik D, Kuliha M, Roubec M, Havelka J, Langova K, Herzig R. Comparison of brain vessel imaging from transtemporal and transcondylar approaches using contrast-enhanced transcranial color-coded duplex sonography and Virtual Navigator. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014

Kapitoly v monografiích

Autor:

 • Kuliha M, Roubec M, Fadrná T, Šaňák D, Herzig R, Jonszta T, Czerný D, Krajča J, Procházka V, Školoudík D. Endovascular sono-lysis using EKOS system in acute stroke patients with a main cerebral artery occlusion – a pilot study. In: Bartels E. Perspectives in Medicine - New Trends in Neurosonology and Cerebral Hemodynamics - an Update. Elsevier 2012
 • Kuliha M,Šaňák D, Školoudík D,Tomek ACévní mozková příhoda, první kontakt s pacientem, neurosonologie v : Tomek A., Neurointenzivní péče, praktická příručka.Edice postgraduální medicíny,Mladá Fronta 2012

Spoluautor:

 • Jonszta T, Kuliha M, Roubec M, Herzig R, Procházka V, Školoudík D. Endovascular treatment of  acute ischemic stroke. In: New Developments in Angiography Research. In: Nova publiher 2012