...individuální přístup

Fyzioterapie

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému.

 

S čím Vám můžeme pomoci

 • Bolestivé stavy páteře – akutní i chronické bolesti krční, hrudní, bederní páteře, bolesti kostrče…
 • Bolesti periferních kloubů – (bolest ramenního, loketního, kyčelního, kolenního kloubu, drobných kloubů ruky… )
 • Sportovní poranění – záněty šlach, úponové  bolesti (tenisový, oštěpařský loket, bolestivá třísla), distorze/chronické nestability kloubů, natažení, natržení svalů, šlach, poškození vazů, chrupavek, menisků, stavy po zlomeninách …..
 • Bolesti hlavy, dysfunkce čelistního kloubu, závratě…
 • Vady, bolestivé stavy nohou – podélně/ příčně ploché nohy, patní ostruhy, vbočené palce, bolesti a přetížení Achillovy šlachy…..
 • Onemocnění měkkých tkání – onemocnění šlach z přetížení - tenisové, oštěpařské lokty, poranění svalů ...
 • Poúrazové  a  pooperační stavy – stavy po náhradách kloubů, luxacích, zlomeninách …
 • Neurologické onemocnění – kořenové sydromy, stavy po cevní mozkové příhodě, DMO, roztroušená skleróza, míšní léze, parézy periferních nervů, syndrom karpálního tunelu, myopatie …
 • Vadné držení těla, skoliozy ...
 • a další ...

Co nabízíme

 • Detailní vstupní vyšetření, včetně zhodnocení vlivu pracovního prostředí, sportovní zátěže aj. 
 • Ošetření měkkých tkání, mobilizace a stabilizace kloubů, aktivní cvičení –  využíváme široké palety moderních neurofyziologických technik, metod a konceptů.
 • Nácvik autoterapie, korekce pohybových stereotypů – pro dlouhodobý účinek léčby a jako prevenci recidiv pokládáme za stěžejní edukaci a instruktáž  klienta v autoterapii-cvičení na doma, integraci cvičení do denních činností, ergonomickou intervence (návrh na úpravu pracovního místa, využití pomůcek)
 • Kineziotaping – pro prodloužení efektu terapie jako součást komplexní léčby
 • Fyzikální terapii – laser, magnetoterapie, elektroléčba, ultrazvuk, kombinovaná terapie (elektroléčba a ultrazvuk) – pro uvolnění svalového napětí, zmírnění bolesti, zmírnění otoku, zlepšení prokrvení…

Metody, které využíváme

 • DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) podle prof. Koláře
 • Vojtova metoda reflexní lokomoce
 • McKenzie metoda
 • Bobath koncept 
 • Bazální programy ve fyzioterapii dle Čápové
 • Koncept Spiraldynamik
 • SM systém cvičení s lany  
 • Aktivní segmentální centrace dle Dr. Švejcara
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Akrální koaktivační terapie dle Palaščákové Špringrové
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Metoda Roswity Brunkow
 • Cvičení na míči a labilních plochách
 • Propriofoot koncept
 • Kineziotaping
 • Klappovo lezení