...individuální přístup

Fyzioterapie

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému.

Fyzioterapeut se snaží prostřednictvím různých technik pohybové terapie a prostředků fyzikální terapie  o zlepšení, zachování či obnovení správné funkce pohybového systému.

S čím Vám můžeme pomoci

 • Bolestivé stavy páteře – akutní i chronické bolesti krční, hrudní, bederní páteře, bolesti kostrče…
 • Bolesti periferních kloubů – (bolest ramenního, loketního, kyčelního, kolenního kloubu, drobných kloubů ruky… )
 • Bolesti hlavy, dysfunkce čelistního kloubu, závratě…
 • Vady, bolestivé stavy nohou – podélně/ příčně ploché nohy, patní ostruhy, vbočené palce, bolesti a přetížení Achillovy šlachy…..
 • Onemocnění měkkých tkání – onemocnění šlach z přetížení - tenisové, oštěpařské lokty, poranění svalů ...
 • Poúrazové  a  pooperační stavy – stavy po náhradách kloubů, luxacích, zlomeninách …
 • Neurologické onemocnění – kořenové sydromy, stavy po cevní mozkové příhodě, DMO, roztroušená skleróza, míšní léze, parézy periferních nervů, syndrom karpálního tunelu, myopatie …
 • Vadné držení těla, skoliozy ...
 • Obtíže spojené s těhotenstvím a porodem
 • Onemocnění dýchacího systému – astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc, cystická fibróza
 • Sportovní poranění – záněty šlach, úponové  bolesti (tenisový, oštěpařský loket, bolestivá třísla), distorze/chronické nestability kloubů, natažení, natržení svalů, šlach, poškození vazů, chrupavek, menisků, stavy po zlomeninách …..
 • a další ...

Co nabízíme

 • Detailní vstupní vyšetřeníkineziologický rozbor včetně zhodnocení vlivu pracovního prostředí, sportovní zátěže aj. pro zjištění příčin vašich obtíží
 • Ošetření měkkých tkání, mobilizace a stabilizace kloubů, aktivní cvičení –  využíváme široké palety moderních neurofyziologických technik, metod a konceptů: DNS dle Koláře, Vojtova metoda, měkké a mobilizační techniky…
 • Nácvik autoterapie, korekce pohybových stereotypů – pro dlouhodobý účinek léčby a jako prevenci recidiv pokládáme za stěžejní edukaci a instruktáž  klienta v autoterapii-cvičení na doma, integraci cvičení do denních činností, ergonomickou intervence (návrh na úpravu pracovního místa, využití pomůcek)
 • Kineziotaping – pro prodloužení efektu terapie jako součást komplexní léčby
 • Fyzikální terapii – elektroléčba, ultrazvuk, kombinovaná terapie (elektroléčba a ultrazvuk) – pro uvolnění svalového napětí, zmírnění bolesti, zmírnění otoku, zlepšení prokrvení…

Metody, které využíváme