...individuální přístup

Klappovo lezení

Klappovo lezení je metoda využívající kvadrupedální lokomoci (lezení po čtyřech) k aktivaci stabilizátorů trupu, mobilizaci páteře a křížokyčelních kloubů. Díky tomu dochází k napřímení a  zlepšení rotability trupu, optimalizaci svalového napětí. Tato metoda je vhodná zejména pro starší děti s vadným držením těla, skoliózou.