...individuální přístup

Koncept Spiraldynamik

Koncept Spiraldynamik „návod k použití pro vlastní tělo“

Jedná se o mezinárodní (Švýcarsko, Francie) diagnostický a terapeutický koncept zabývající se  držením a koordinací lidského těla - jeho trojrozměrnou hybností.

Vychází z principů anatomické stavby.

Cílem terapie je hledání  „anatomicky inteligentního“ držení těla či pohybu, který předchází či snižuje chronické přetěžování pohybového aparátu.

Tento koncept je využitelný jak v prevenci, tak při léčbě celé řady obtíží od hlavy až k patě.