...individuální přístup

Aktivní segmentální centrace dle Dr. Švejcara

Aktivní segmentální centrace dle Dr. Švejcara je metoda využívající principy vývojové kineziologie pro aktivaci centračně stabilizační funkce svalů. Právě  nedostatečná stabilizační funkce svalů vede k chronickému přetěžování pohybového systému.