...individuální přístup

Kineziologický rozbor

Soubor vyšetřovacích metod, které fyzioterapeut používá ke stanovení diagnózy a určení následného léčebného postupu. Při vyšetření se zaměřujeme zejména na funkci pohybové soustavy, nervosvalového systému, kloubního systému a měkkých tkání. Na podkladě kineziologického rozboru stanovíme rehabilitační plán a cílíme terapii na hlavní problémy klienta.