...individuální přístup

Neurologie

Neurologie je široký obor zabývající se onemocněním nervového systému a  pohybového aparátu:

 • Cerebrovaskulární onemocnění (nemoci tepen krčních a mozkových, cévní mozkové příhody)
 • Onemocnění pohybového aparátu (vertebrogenní problematika, funkční a degenerativní změny pohybového aparátu)
 • Bolesti hlavy (migréna, tenzní bolesti hlavy, bolesti krční páteře)
 • Degenerativní onemocnění (Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc)
 • Nádorová onemocnění nervového systému
 • Autoimunitní nemoci (Roztroušená skleróza, AIDP)
 • Onemocnění periferních nervů (obrna lícního nervu, úžinové syndromy, stavy po úrazech, polyneuropatie)

V rámci ambulantní praxe poskytujeme péči v celém oboru neurologie s důrazem na onemocnění pohybového aparátu a cerebrovaskulární problematiku (cévní problematika mozku a krčních tepen). 

Neurosonologie - ultrazvukové vyšetření u neurologických pacientů

 • Ultrazvukem vyšetřujeme cévy zásobující mozek – tepny a žíly na krku (krkavice a vertebrální tepny) dále tepny a žíly mozkové, tepny v oblasti oka. Ultrazvukem tedy hodnotíme všechny cévní patologie v těchto oblastech zejména jejich  zůžení.
 • Ultrazvukem dále vyšetřujeme měkké tkáně v oblasti krku a očnice včetně měření prominence papily n. opticus (městnání na očním pozadí), vyšetřujeme oblast substantia nigra vrámci podpory diagnostiky Parkinsonovy choroby.
 • Ultrazvukem vyšetřujeme periferní nervy, šlachy a svaly horní a dolní končetiny se zaměřením na úžinové syndromy- syndrom karpálního tunelu, patologie n. ulnaris v oblasti lokte, postraumatické stavy apod.
 • V rámci komplexního podiatrického vyšetření vyšetřujeme  ultrazvukem struktury nohy- šlachy, cévy, nervy, měkké tkáně.
 • Ultrazvukové vyšetření pacienta nezatěžuje rentgenovým zářením, nevyžaduje aplikace kontrastních látek a je stran vyšetření cév rovnocenné s CT nebo MR angiografií.
 • Ultrazvukové vyšetření kromě diagnostiky umožňuje dlouhodobé sledování patologických nálezů a jejich vývoje v čase nebo stavů po řešení těchto patologií.
 • K ultrazvukovému vyšetření máme k dispozici vlastní Ultrazvuk Vivid 4, GE s lineární 12 MHZ a transkraniální 3MHz sondou
 • V rámci cerebrovaskulárního poradenství nabízíme komplexní přístup: diagnostika, zhodnocení nálezu a zajištění dalších potřebných došetření, návrh a zajištění řešení patologických stavů  a jejich následné sledování

Indikace k neurosonologickému vyšetření vrámci cerebrovaskulárního poradenství

 • Prodělaná cévní mozková příhoda či tranzitorní ischemická ataka
 • Pacienti s vysokým rizikem stenózy krční tepny (věk nad 50 let, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, kouření, obezita, cévní mozková příhoda u přímých příbuzných zejména v mladším věku)
 • Pacienti indikování k výkonu v celkové anestezii zejména při kardiochirurgických výkonech, nebo pacienti s cévními rizikovými faktory jako prevence vzniku mozkové příhody během výkonu
 • Změření intimomediální šíře v karotické tepně jako známky cévního postižení u pacientů s vysokým krevním tlakem
 • Pacienti se známým onemocněním krčních a mozkových tepen (stenózy aterosklerotické či jiné etiologie, cévní malformace, aneurysma)
 • Diagnostika foramen ovale patens jako příčina paradoxní embolizace

Indikace k neurosonologickému vyšetření v jiných indikacích

 • Parkinsonova nemoc - hodnocení substatia nigra
 • Monitorace šíře komorového systému  pacientů s hydrocefalem
 • Zhodnocení postižení n. medianus při klinických příznacích syndromu carpálního tunelu (dále i ostatních perif. nervů horní a dolní končetiny)
 • Diagnostika foramen ovale patens u potápěčů jako prediktivní faktor Kesonovy nemoci

Vyšetření krčních a mozkových tepen vrámci prevence

 • Věk nad 50 let
 • Vysoký kreví tlak
 • Cukrovka
 • Vysoký cholesterol
 • Kouření
 • Obezita
 • Cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu u přímých příbuzných zejména v mladším věku
 • Pacienti indikování k výkonu v celkové anestezii zejména při kardiochirurgických výkonech, nebo pacienti s cévními rizikovými faktory jako prevence vzniku mozkové příhody během výkonu
 • Potápěči- diagnostika foramen ovale patens