...individuální přístup

Podiatrie

Podiatrie je obor zabývající se diagnostikou, preventivní péčí a léčbou chorobných stavů  nohou.

Vychází ze znalostí anatomie, biomechaniky, fyziologie a patofyziologie lidské nohy.

Zdravá a dobře fungující noha (chodidlo) je  základem pro normální funkci celého pohybového aparátu, mnoho bolestivých stavů dolních končetin, páteře i hlavy má příčinu právně v chybné funkci nohy. Bolest nohy cítíte při každém kroku.

V neurologické a fyzioterapeutické praxi se s chybnou funkcí nohy setkáváme poměrně často, proto jsme se začali péčí o nohy (podiatrií) zabývat hlouběji s cílem nabídnout komplexní péči pacientům s chybnou funkcí nohy.

Vrámci naší podiatrické praxe nabízíme

Více viz speciální programy - péče o nohu