...individuální přístup

Podiatrie

Podiatrie je obor zabývající se diagnostikou, preventivní péčí a léčbou chorobných stavů  nohou.

 

Zdravá a dobře fungující noha (chodidlo) je  základem pro normální funkci celého pohybového aparátu, mnoho bolestivých stavů dolních končetin, páteře i hlavy má příčinu právně v chybné funkci nohy. Bolest nohy cítíte při každém kroku.

V neurologické a fyzioterapeutické praxi se s chybnou funkcí nohy setkáváme poměrně často, proto jsme se začali podiatrií zabývat hlouběji s cílem nabídnout komplexnější  péči

Vrámci naší podiatrické praxe nabízíme

Více viz speciální programy - péče o nohu