Ergoterapie

Ergoterapie je součástí léčebné rehabilitace.

Cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti, a to prostřednictvím nácviku činností, ve kterých je jedinec z důvodu onemocnění, vývojové vady či úrazu omezen.

Ergoterapeut se zaměřuje především na

  • Nácvik běžných denních činností (mobilita – přesuny, oblékání, sebesycení, vaření, nakupování, komunikace a další…)
  • Obnovu funkční schopnosti ruky (jemná motorika, sval. síla, úchopy, obratnost…)
  • Poradenství stran úpravy domácího prostředí, zvolení vhodné kompenzační pomůcky, výběr vozíku atd.
  • Ergonomie na pracovišti – vliv pracovního prostředí na pohybový aparát a prevence stereotypního přetěžování

S čím Vám můžeme pomoci

  • Neurologická onemocnění – poranění mozku, cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna
  • Nemoci z přetížení – tenisový a oštěpařský loket, bolesti při zátěži, syndrom karpálního tunelu
  • Zlomeniny předloktí, zápěstí a prstů, poranění šlach
  • Periferní parézy – chabá obrna při poranění nervů horních končetin
  • Revmatická onemocnění, Dupuytrenova kontraktura
  • Stavy po amputacích na HK a jiná traumatická onemocnění