Fyzioterapie

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému.

S čím Vám můžeme pomoci

 • Bolestivé stavy páteře – akutní i chronické bolesti krční, hrudní, bederní páteře, bolesti kostrče…
 • Bolesti periferních kloubů – bolest ramenního, loketního, kyčelního, kolenního kloubu, drobných kloubů ruky…
 • Vady, bolestivé stavy nohou – podélně/ příčně ploché nohy, patní ostruhy, vbočené palce, bolesti a přetížení Achillovy šlachy…
 • Bolesti hlavy, dysfunkce čelistního kloubu, závratě…
 • Sportovní poranění + onemocnění měkkých tkání z přetížení – záněty šlach, úponové bolesti (tenisový, oštěpařský loket, bolestivá třísla), distorze /chronické nestability kloubů, natažení, natržení svalů, šlach, poškození vazů, chrupavek, menisků, stavy po zlomeninách …
 • Poúrazové a pooperační stavy – stavy po náhradách kloubů, luxacích, zlomeninách …
 • Neurologické onemocnění – kořenové syndromy, stavy po cévní mozkové příhodě, DMO, roztroušená skleróza, míšní léze, parézy periferních nervů, syndrom karpálního tunelu, myopatie …
 • Vadné držení těla, skoliozy …
 • a další …

Co nabízíme

 • Detailní vstupní vyšetření, včetně zhodnocení vlivu pracovního prostředí, sportovní zátěže aj.
 • Ošetření měkkých tkání, mobilizace a stabilizace kloubů, aktivní cvičení –  využíváme široké palety moderních neurofyziologických technik, metod a konceptů.
 • Nácvik autoterapie, úprava pohybových stereotypů, integraci cvičení do denních činností a pracovního prostředí
 • Kineziotaping – pro prodloužení efektu terapie jako součást komplexní léčby
 • Fyzikální terapii – laser, magnetoterapie, elektroléčba, ultrazvuk, kombinovaná terapie (elektroléčba a ultrazvuk)

Metody, které využíváme

 • Vojtova metoda reflexní lokomoce
 • Bobath koncept pro děti i dospělé
 • DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace) podle prof. Koláře
 • McKenzie metoda
 • Koncept Spiraldynamik
 • SM systém cvičení s lany  
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Bazální programy ve fyzioterapii dle Čápové
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Akrální koaktivační terapie dle Palaščákové Špringrové
 • Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové
 • Aktivní segmentální centrace dle Dr. Švejcara
 • Metoda Roswity Brunkow
 • Klappovo lezení
 • Cvičení na míči a labilních plochách
 • Kineziotaping, Taping
 • Flossing, Foam Rolling