Neurologie

Neurologie je široký obor zabývající se onemocněním nervového systému

 • Cerebrovaskulární onemocnění (nemoci tepen krčních a mozkových, cévní mozkové příhody)
 • Bolesti hlavy (migréna, tenzní bolesti hlavy, bolesti hlavy spojené s krční páteří)
 • Epilepsie a epileptické syndromy
 • Neurodegenerativní onemocnění ( Parkinsonova nemoc a syndromy, Alzheimerova nemoc a jiné demence, Multisystémová atrofie, Progresivní supranukleární paralýza a další)
 • Nádorová onemocnění nervového systému
 • Autoimunitní nemoci ( Roztroušená skleróza, AIDP)
 • Onemocnění periferních nervů (obrny nervů, úžinové syndromy , stavy po úrazech, polyneuropatie)
 • Onemocnění míchy a míšních kořenů
 • Onemocnění svalů ( Myastenia gravis, myopatie, myositis)
 • Dědičná onemocnění nervového systému

V rámci ambulantní praxe poskytujeme péči v celém oboru neurologie s důrazem na cerebrovaskulární problematiku ( cévní problematika mozku a krčních tepen).

Neurosonologie – ultrazvukové vyšetření u neurologických pacientů

 • Ultrazvukem vyšetřujeme cévy zásobující mozek – tepny a žíly na krku ( krkavice a vertebrální tepny) dále tepny a žíly mozkové, tepny v oblasti oka. Ultrazvukem tedy hodnotíme všechny cévní patologie v těchto oblastech zejména jejich zúžení .
 • Ultrazvukem dále vyšetřujeme měkké tkáně v oblasti krku a očnice včetně měření prominence papily n. opticus (městnání na očním pozadí), vyšetřujeme oblast substantia nigra v rámci podpory diagnostiky Parkinsonovy choroby.
 • Ultrazvukem vyšetřujeme periferní nervy, šlachy a svaly horní a dolní končetiny se zaměřením na úžinové syndromy- syndrom karpálního tunelu, patologie n. ulnaris v oblasti lokte, postraumatické stavy apod.

Indikace k neurosonologickému vyšetření v rámci cerebrovaskulárního poradenství

 • prodělaná cévní mozková příhoda či tranzitorní ischemická ataka
 • pacienti s vysokým rizikem stenózy krční tepny (věk nad 50 let, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, kouření, obezita, cévní mozková příhoda u přímých příbuzných zejména v mladším věku)
 • pacienti indikování k výkonu v celkové anestezii zejména při kardiochirurgických výkonech, nebo pacienti s cévními rizikovými faktory jako prevence vzniku mozkové příhody během výkonu
 • změření intimomediální šíře v karotické tepně jako známky cévního postižení u pacientů s vysokým krevním tlakem
 • pacienti se známým onemocněním krčních a mozkových tepen (stenózy aterosklerotické či jiné etiologie, cévní malformace, aneurysma)
 • diagnostika foramen ovale patens jako příčina paradoxní embolizace

Indikace k neurosonologickému vyšetření v jiných indikacích

 • Parkinsonova nemoc- hodnocení substatia nigraMonitorace šíře komorového systému pacientů s hydrocefalemZhodnocení postižení n. medianus při klinických příznacích syndromu karpálního tunelu (dále i ostatních perif. nervů horní a dolní končetiny)
 • Parkinsonova nemoc- hodnocení substatia nigra
 • Monitorace šíře komorového systému pacientů s hydrocefalemZhodnocení postižení n. medianus při klinických příznacích syndromu karpálního tunelu (dále i ostatních perif. nervů horní a dolní končetiny)