Marta Novosádová

Bc.Marta Novosádová

Marta Novosádová

Bc. Marta NovosádováErgoterapie

  Pracuji s dospělými pacienty a dětmi od 3let. Ve své práci využívám především metodu Bobath konceptu jak u dospělých, tak u dětí s neurologickým onemocněním.

  Dále se specializuji na rehabilitaci ruky a loketního kloubu, včetně možnosti zhotovení individuálních termoplastických dlah.

  Odborné vzdělání

  • 2002 – Střední zdravotnická škola – obor všeobecná sestra
  • 2006 – SZŠ a VZŠ Ostrava – obor diplomovaný ergoterapeut
  • 2009 – Ostravská univerzita v Ostravě – bakalářský studijní obor Ergoterapie
  • 2010 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru ergoterapeut vydáno MZ

  Dosavadní zaměstnání, stáže

  • 2002-2009 – Podhorská nemocnice Bruntál – zdravotní sestra
  • 2006 – Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk – ergoterapeut
  • 2009-2012 – Podhorská nemocnice Rýmařov – ergoterapeut
  • 2007-2008 – rehabilitační asistence v projektu Rodina & handicap, Ostrava
  •  stáže – RÚ Hrabyně, Hamzova odborná léčebna, Rehabilitace ruky a fyzioterapie Praha

  Absolvované odborné kurzy

  • Bobath koncept – v terapie dospělých osob s poruchami centrálního nervového systému
  • Bobath koncept- NDT v pediatrické praxi
  • Rehabilitace ruky
  • Dlahování ruky
  • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii
  • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
  • Neurodynamika – klinické využití
  • Diagnostika, klinický obraz a terapie v oblasti ramenního pletence
  • Aplikační techniky ve fyzikální terapii
  • Principy sezení a správného držení těla
  • Feldenkraisova metoda
  • Využití termoplastických vložek VASYLI Medical v praxi