Jana Kulihová

Mgr.Jana Kulihová

Jana Kulihová

Mgr. Jana KulihováFyzioterapeut

  Pracuji převážně s dospělými pacienty a staršími dětmi. Specializuji se na léčbu  pacientů s těžším neurologickým onemocněním, na problematiku ortopedických a posttraumatických stavů včetně sportovní fyzioterapie.

  Ve své práci využívám zejména metody a koncepty na podkladě vývojové kineziologie – Vojtova metoda, DNS dle prof.Koláře, Bazální programy dle Čápové, koncept Spiraldynamik a další…

  Odborné vzdělání

  • 2009 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání  v oboru fyzioterapeut vydáno MZ ČR
  • 2006 – FTK UP v Olomouci – magisterský studijní obor fyzioterapie
  • 2003 – 3.LF UK v Praze – bakalářský studijní obor fyzioterapie

  Dosavadní zaměstnání, stáže

  • Ambulance neurologie a fyzioterapie, Bruntál
  • MUDr. Hana Jurajdová ambulance rehabilitace a akupunktury Bruntál 2007-2013,
  • SZZ Nemocnice Krnov 2006-2007
  • FNKV v Praze, RÚ Kladruby, FNOL, Jánské lázně, Hamzova Odborná léčebna, Rehabilitační klinika Malvazinky,
  • Kuopio- Finsko- 2001 program Erasmus

  Absolvované odborné kurzy

  • Vojtova Metoda-kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku RL Corpus Olomouc, Praha
  • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, certifikovaný DNS terapeut, DNS – sport,
  • Spiraldynamik Basic, Spiraldynamik-škola nohou, Spiraldynamik Intermediate Specific- Silový trenink, Spiraldynamik-Skolioza,Sball- Skolioza, Spiraldynamik děti a mládež v terapii
  • Noha-diagnostika a korekce, Podologie- fyzioterapie chodidla,
  • Technická úprava podiatrických vložek, Formthotics system,Využití termoplastických vložek VASYLI Medical
  • MTC kinesiotejping, Funkční tape, Taping
  • Akrální koaktivační terapie, Základní principy metody R.Brunkow
  • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému
  • Fyzioterapie Funkce- Funkční Tape, Pohyb a stabilita, Forma-Funkce-Facilitace
  • Bazální programy ve fyzioterapii, Kvadrupedální lokomoce
  • Manuální terapie podle Mojžíšové
  • Aplikovaná kineziologie, Dýchání v kontextu centrované postury, Lečba skoliozy metodou ASC
  • Propriofoot koncept, Cvičení na míči, labilních plochách
  • Fyzioterapie u vrcholových sportovců
  • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu
  • Rehabilitace u pacientů s poruchami vestibulárního aparátu
  • McKenzie (MDT)- A,B
  • Právní aspekty poskytování zdravotních služeb fyzioterapeuty
  • Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty, Aplikační techniky ve fyzikální terapii, fyzikální terapie ve sportu