Martin Kuliha

MUDr.Martin Kuliha, Ph.D.

Martin Kuliha

MUDr. Martin Kuliha, Ph.D.Lékař

Všeobecné lékařství jsem vystudoval na 3. Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze, evropskou atestaci z neurologie jsem složil v roce 2008.

V rámci oboru neurologie se specializuji na oblast cévních onemocnění a neurosonologii (ultrazvukové vyšetření v neurologii).

Dosažené vzdělání

 • 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, obor všeobecné lékařství (1996 – 2003)
 • Evropská atestace, specializace neurologie (2008)
 • Funkční odbornost Neurosonologie (2015)
 • Doktorské studium 1.LF Univerzity Karlovy , Praha, neurovědy (2O14-2018)

Kurzy

 • Odborná stáž intenzivní medicíny v neurologii (Nemocnice na Homolce, 5/2007)
 • Kurz neurosonologie (FN Ostrava, 10/2007)
 • ESO Stroke summer school 2012 (European Stroke Organization) (Debrecen, Hungary, 2012)
 • 5th Summer school of neurosonology and stroke management (Zadar, Croatia, 2013)
 • Musculoskeletal ultrasound course (New York, USA, 4/2013)
 • Transcranial Duplex sonography Course, Berlin, Germany, 4/2014
 • Základní kurz akupunktury- Kredit I. stupně, 21.3-15.6.2014 NCO NZO Brno
 • Musculoskeletal ultrasound course- Nerves and muscle, Berlin, Germany 5/2017

Pracovní zkušenosti

 • 8/2003 – 12/2009 – SZZ Krnov p.o., lékař, neurologické oddělení a neurologické JIP
 • 1/2010 – 1/2018 – FN Ostrava, Staniční lékař Iktové jednotky Komplexního cerebrovaskulárního centra, Koordinátor Komplexního cerebrovaskulárního centra Moravskoslezského kraje
 • 10/2013 – dosud, Ambulance neurologie, cerebrovaskulární poradna a fyzioterapie Bruntál