...individuální přístup

Náš tým

MUDr.Kuliha Martin

Všeobecné lékařství jsem vystudoval na 3. Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze, evropskou atestaci z neurologie jsem složil v roce 2008, v současné době pracuji ve Fakultní nemocnici Ostrava jako koordinátor Komplexního cerebrovaskulárního centra pro Moravskoslezský kraj.

V rámci oboru neurologie se specializuji na oblast cévních onemocnění a neurosonologii (ultrazvukové vyšetření v neurologii).

Číst dál...

 

Mgr. Jana Kulihová

Vystudovala  jsem fyzioterapii na 3.Lékařské Fakultě UK v Praze (Bc.) a na Fakultě Tělesné Kultury  UP v Olomouci (Mgr.).

Pracuji převážně s dospělými pacienty a staršími dětmi. Zajímám se o problematiku nohy, sportovní fyzioterapie, ortopedické  a neurologické onemocnění …..

Ve své práci využívám zejména metody a koncepty na podkladě vývojové kineziologie - DNS dle prof.Koláře, Bazální programy dle Čápové, ACT dle PhDr. Špringrové, dále koncept Spirální dynamiky, měkké a mobilizační techniky, přístup C.M.H. Lewitové, kineziotaping  a další………více 

Číst dál...

 

Zuzana Carbolová, DiS.

Fyzioterapii jsem vystudovala na vyšší odborné škole v Ostravě.

Pracuji s dětskými a dospělými pacienty . Specializuji se na práci s nejmenšími dětmi, problematiku maminek v těhotenství a po porodu, respirační fyzioterapii.

V práci využívám metody na podkladě vývojové kineziologie – Vojtova metoda, metodu R. Brunkow, měkké a mobilizační techniky, velké míče, labilní plochy, techniky respirační fyzioterapie, kineziotaping a další.

Číst dál...